Bijlessen voor kwetsbare kinderen en jongeren

Auxilia geeft bijlessen aan schoolgaande kinderen en jongeren die nergens anders bijles kunnen krijgen.

  • 1 tot 2 uur les per week (lezen en schrijven, talen, wiskunde, voorbereiding op examens, …).
  • thuis, op school, in het ziekenhuis, ...
  • individueel of in kleine groep

Het lesaanbod kan verschillen van regio tot regio (afhankelijk van de vrijwillige lesgevers).

Voor wie zijn de bijlessen?

  • Voor schoolgaande kinderen en jongeren die nergens anders bijles kunnen krijgen.
  • Er is extra aandacht voor gezinnen in een kwetsbare situatie.

Hoeveel kost de bijles?

Je betaalt per jaar een dossierkost van € 12. De lessen zelf zijn gratis.

Hoe kan je bijles krijgen?

Je kan je zelf aanmelden als leerling bij Auxilia, of via je ouders, school, het CLB, …
Contacteer hiervoor jouw regioverantwoordelijke.

  • deze onderzoekt of de leerling in aanmerking komt voor bijles.
  • hij/zij helpt zoeken naar een vrijwillige lesgever uit de buurt.

Auxilia vzw

Contact regio Ieper/Roeselare
Roos Dedulle

0499 24 54 71