Groot gemis

Infoavond over rouw en verlies bij kinderen. Voor (groot)ouders van jonge kinderen.

Het verlies van een dierbare zet je wereld op zijn kop. Ook kinderen voelen het gemis en komen terecht in een wereld die voor altijd veranderd is. Hoe kan je hen uitleggen dat deze persoon er niet meer is? Hoe kan je hen ondersteunen?

In deze vorming geven we jullie info over hoe kinderen verlies beleven en ermee omgaan. We schetsen de veelheid aan gevoelens die kinderen in rouw kunnen ervaren. Daarnaast bespreken we de do's en don'ts omtrent het omgaan met een kind dat rouwt. Tot slot staan we stil bij welke hulpverlening er bestaat met hun specifieke werking.

Deze vorming is vooral gericht op heel praktische rouwhulp.

  • Donderdag 15 december om 19.30 u.
  • Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10 in Roeselare
  • Begeleiding door Luc De Geyndt, tot voor 1 mei 2019 verantwoordelijke van de dienst slachtofferbejegening bij de PolitieZone AMOW. Nu blijft hij actief in vzw Rouwkost o.a. door het geven van vormingen.
  • Gratis

Infopunt Huis van het Kind Roeselare

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 59 00

huisvanhetkind@roeselare.be

Leer meer over rouwverwerking bij kinderen.

Schrijf je in!