Infoavond over echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen

Infoavond over echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen

Infoavond voor ouders van kinderen van alle leeftijden.

  • Dinsdag 13 oktober 2020 om 19.30 u.
  • Welzijnshuis
    Gasthuisstraat 10, Roeselare
  • Gratis

Echtscheiding en leven in een nieuw samengesteld gezin. Wat is helpend voor kinderen?

Eén op drie gezinnen valt vroeg of laat uiteen. Op deze avond krijg je zicht op hoe kinderen en jongeren daarop kunnen reageren en wat ouders kunnen doen om ervoor te zorgen dat kinderen niet de dupe hoeven te zijn of te blijven.

Ook bekijken we het typische van een nieuw samengesteld gezin en hoe we in zo’n gezin problemen kunnen vermijden of aanpakken.

Over spreker Nadine Callens

Ze was 33 jaar leerlingenbegeleider vanuit een CLB en begeleidde ook groepen éénoudergezinnen na echtscheiding (vanuit gezinsbond). Momenteel geeft ze vormingen en lezingen rond diverse thema's aan ouders, scholen, hulpverleners. Ze is zelf een gescheiden mama en ondertussen plus-bomma van 4 pluskleinkinderen.

Geïnteresseerd?

Schrijf je hier in