Aanspreekpunten bij vragen of problemen

Deze diensten luisteren, bieden zelf hulp of verwijzen je door naar een andere dienst die je beter kan helpen.

Zorgen over gezondheid of ontwikkeling van kinderen

Zorgen over mijn gezin en/of over mezelf als ouder

Ik maak op dit moment een crisis door in mijn gezin

Weet je niet waar je terecht kan met jouw vraag?

Contacteer het infopunt Huis van het Kind