6 - 12 jaar

Specifieke informatie voor ouders met kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Training weerbaarheid en sociale vaardigheden

Via leuke oefeningen, interactie en doe-opdrachten versterken lesgevers de sociale vaardigheden van kinderen en jongeren.

Lees meer

Leren leren

Je kan als kind, jongere en ouder terecht bij een CLB met je vragen over leren en studeren.

Lees meer

Studiemogelijkheden en onderwijsloopbaan

Een CLB geeft je informatie en ondersteunt je om een gepaste studiekeuze te maken.

Lees meer

Informatie over leerproblemen

In elke provincie informeert Sprankel vzw ouders en begeleiders over leerproblemen.

Lees meer

Huiswerkklas voor anderstalige kinderen

Anderstalige leerlingen uit het basisonderwijs die het moeilijk hebben om hun huiswerk te maken, krijgen begeleiding.

Lees meer

Jeugdverenigingen

Bij een jeugdvereniging organiseren jongvolwassenen regelmatig spel- en ontmoetingsactiviteiten voor kinderen en/of tieners.

Lees meer

Fietslessen

Met de fietslessen leren kinderen de fietstechniek en kunnen ze deze verbeteren.

Lees meer

Sport voor kinderen en jongeren

Op de website van Sport #VANRSL vind je alles over het sportaanbod in Roeselare.

Lees meer

Activiteiten en kampen tijdens schoolvakanties

Zowel de Stad als andere organisaties voorzien allerlei activiteiten en kampen tijdens de schoolvakanties.

Lees meer

Training rond moeilijk gedrag

Het trainingsprogramma STOP 4-7 richt zich tot kinderen van 4 tot en met 7 jaar die moeilijk gedrag stellen thuis en/of op school.

Lees meer

Eerstelijnspsycholoog voor kinderen en jongeren

De eerstelijnspsycholoog is er om psychologische problemen vroeg op te sporen, te verhelpen en te voorkomen dat ze erger worden.

Lees meer

TEJO: therapeuten voor jongeren

Ben je tussen 10 en 20 jaar en zie je het even niet meer zitten? In het TEJO-huis mag je altijd komen vertellen waar je mee zit.

Lees meer

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

KOPP-groepen zijn praatgroepen voor kinderen en jongeren van ouders met psychische problemen.

Lees meer

Oudertraining rond ADHD

Een vorming voor ouders van een kind (6-12) met (een vermoeden van) ADHD.

Lees meer

Bijlessen voor kwetsbare kinderen en jongeren

Auxilia geeft bijlessen aan schoolgaande kinderen en jongeren die nergens anders bijles kunnen krijgen.

Lees meer

Lessen tekenen, beeldhouwen, film, ...

Je kan per schooljaar kunstlessen volgen bij de SASK (Stedelijke Academie voor Schone Kunsten).

Lees meer

Lessen muziek, woord en dans

Je kan per schooljaar lessen muziek, woord en dans volgen in STAP (Stedelijke Academie voor Podiumkunsten).

Lees meer

Wiebelweek - Zomerschool Nederlands

De ‘Wiebelweek Nederlands’ is een zomerschool voor kinderen die thuis geen of weinig Nederlands spreken.

Lees meer

Taalatelier - Spelend Nederlands leren

Door samen te spelen stimuleren we (anderstalige) kinderen om Nederlands te spreken.

Lees meer

Groep Gamen

Een kortdurend programma voor jongeren voor wie gamen een probleem wordt.

Lees meer

Oudertraining rond emoties van tieners

Een cursus/vorming voor ouders van tieners tussen 10 en 16 jaar.

Lees meer

Kiezen, aanmelden en inschrijven voor een school

Informatie over schoolkeuze, procedure van aanmelden en inschrijven

Lees meer

Informatie voor alle leeftijden

Deze informatie is voor ouders met kinderen van alle leeftijdsgroepen interessant.

Lees meer