Bijlessen voor schoolgaande kinderen en jongeren

In Roeselare zijn verschillende organisaties die je kind bijles kunnen geven.

Ben je op zoek naar bijles voor je kind? Neem dan eerst contact op met de school, de leerkracht of het CLB. Zij kunnen advies geven over wat het beste is voor je kind.

Indien nodig kan je bij verschillende andere organisaties terecht:

  • BijlesHuis Roeselare biedt studiebegeleiding vaan scholieren uit alle onderwijsvormen
  • Studiebox is een professioneel studiebegeleidingskantoor in Roeselare (De Munt)
  • Belingua Roeselare begeleidt kinderen in het leren lezen, het maken van rekensommetjes en het studeren van Wero (Arme Klarenstraat 27)
  • Re-Mind, een coachbureau dat iedereen begeleidt en ondersteunt in zijn groeiproces
  • Educadomo, Belgisch netwerk van individuele studiegebeleiding aan huis
  • Het bijlesbureau
  • Auxilia geeft bijlessen aan schoolgaande kinderen en jongeren die nergens anders bijles kunnen krijgen
  • Bijles Roeselare-Torhout helpt kinderen en jongeren uit het lager, secundair en hoger onderwijs met alle vakken
  • De Leerbeer geeft individuele bijlessen, huiswerkbegeleiding en studiecoaching voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs

Vrij CLB Trikant

Kattenstraat 65, Roeselare

051 25 97 00

info@clbtrikant.be

CLB GO! Mandel en Leie

Hugo Verrieststraat 44, Roeselare

056 22 56 61

info@clbmandelenleie.be