School en leren

Kiezen, aanmelden en inschrijven voor een school

Informatie over schoolkeuze, procedure van aanmelden en inschrijven

Lees meer

Het Groeipakket

Het groeipakket bevat alle Vlaamse financiële tegemoetkomingen of bijdragen voor elk kind in elk gezin.

Lees meer

Leren leren

Je kan als kind, jongere en ouder terecht bij een CLB met je vragen over leren en studeren.

Lees meer

Informatie over leerproblemen

In elke provincie informeert Sprankel vzw ouders en begeleiders over leerproblemen.

Lees meer

Huiswerkklas voor anderstalige kinderen

Anderstalige leerlingen uit het basisonderwijs die het moeilijk hebben om hun huiswerk te maken, krijgen begeleiding.

Lees meer

Bijlessen voor kwetsbare kinderen en jongeren

Auxilia geeft bijlessen aan schoolgaande kinderen en jongeren die nergens anders bijles kunnen krijgen.

Lees meer

Spelend Nederlands leren

Door samen te spelen stimuleren we (anderstalige) kinderen om Nederlands te spreken.

Lees meer

Wiebelweek - Zomerschool Nederlands

De ‘Wiebelweek Nederlands’ is een zomerschool voor kinderen die thuis geen of weinig Nederlands spreken.

Lees meer

Zomerspurt - Nederlands leren

Zomerspurt is een zomerschool voor anderstalige jongeren (12-20 jaar) die thuis geen of weinig Nederlands spreken.

Lees meer

Studiemogelijkheden en onderwijsloopbaan

Een CLB geeft je informatie en ondersteunt je om een gepaste studiekeuze te maken.

Lees meer

Diploma secundair onderwijs halen

Er zijn verschillende mogelijkheden om je diploma secundair te halen.

Lees meer

Plaatsen om samen te studeren

Op een aantal plaatsen in Roeselare kunnen studenten tijdens blok- en examenperiodes samen studeren.

Lees meer

Studietoelage hoger onderwijs

Een studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap om de studiekosten in het hoger onderwijs te helpen dragen.

Lees meer

Financiële tegemoetkoming voor studenten

Studenten die zich in een specifieke sociale of financiële situatie bevinden, kunnen een tegemoetkoming krijgen.

Lees meer

Online advies bij vragen of problemen

Zowel kinderen, jongeren als ouders kunnen gratis (anoniem) vragen stellen aan een hulpverlener.

Lees meer

Lessen tekenen, beeldhouwen, film, ...

Je kan per schooljaar kunstlessen volgen bij de SASK (Stedelijke Academie voor Schone Kunsten).

Lees meer

Lessen muziek, woord en dans

Je kan per schooljaar lessen muziek, woord en dans volgen in STAP (Stedelijke Academie voor Podiumkunsten).

Lees meer

Zwemlessen bij Sportoase

Sportoase Schiervelde organiseert watergewenning en zwemlessen voor baby's en kinderen.

Lees meer

Fietslessen

Met de fietslessen leren kinderen de fietstechniek en kunnen ze deze verbeteren.

Lees meer

Training weerbaarheid en sociale vaardigheden

Via leuke oefeningen, interactie en doe-opdrachten versterken lesgevers de sociale vaardigheden van kinderen en jongeren.

Lees meer

Informatie over kinderrechten

Kinderrechten gelden voor alle minderjarigen: jongen of meisje, blank of zwart, rijk of arm.

Lees meer