Studiemogelijkheden en onderwijsloopbaan

Een CLB geeft je informatie en ondersteunt je om een gepaste studiekeuze te maken.

Studierichtingen en scholen

De onderwijskiezer is een website met informatie over alle studierichtingen en alle scholen, om je te helpen om een goede studie- en schoolkeuze te maken. Je vindt er ook online-tests die je interesse, studiehouding of –methode meten.

Met de onderwijskiezer kan je zoeken naar scholen en studierichtingen in het:

 • Basisonderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwassenenonderwijs
 • Beroepen

Je kan ook zoeken in Roeselare of in een bepaalde gemeente.

Hulp en advies door het CLB

Bij het CLB krijgen leerlingen, ouders en opvoedingsverantwoordelijken gratis informatie en ondersteuning:

 • tijdens scharnierjaren: overstap van het basis- naar secundair én van secundair naar hoger onderwijs
 • bij trajectveranderingen: het veranderen van studierichting omwille van verschillende redenen
 • bij de overstap naar het buitengewoon onderwijs (basis of secundair)

Op elk ander moment kan je ook informatie vragen.

Er zijn geen wachttijden. Maximum 14 dagen na het 1ste contact wordt een afspraak gemaakt. Tijdens de kerstvakantie is het CLB enkele dagen open voor wie na de kerstvakantie van studierichting wil veranderen.

Hoe gaat het CLB te werk?

Samen met de leerlingen proberen ze zicht te krijgen op mogelijkheden, interesses en beperkingen van de leerling:

 • gesprekken met de leerling en de ouders
 • onderzoek naar interesses
 • in kaart brengen van sterktes en zwaktes op vlak van leermogelijkheden

Vrij CLB Trikant

Kattenstraat 65
8800 Roeselare

051 25 97 00

info@clbtrikant.be

CLB GO! Mandel en Leie

Hugo Verrieststraat 44
8800 Roeselare

056 22 56 61

info@clbmandelenleie.be