+12 jaar

Specifieke informatie voor ouders met kinderen ouder dan 12 jaar.

Activiteiten en kampen tijdens schoolvakanties

Zowel de Stad als andere organisaties voorzien allerlei activiteiten en kampen tijdens de schoolvakanties.

Lees meer

Taalspurt

Jongeren kunnen tijdens de zomer hun Nederlands verbeteren bij Taalspurt.

Lees meer

Studietoelage hoger onderwijs

Een studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap om de studiekosten in het hoger onderwijs te helpen dragen.

Lees meer

Financiële tegemoetkoming voor studenten

Studenten die zich in een specifieke sociale of financiële situatie bevinden, kunnen een tegemoetkoming krijgen.

Lees meer

Jeugdverenigingen

Bij een jeugdvereniging organiseren jongvolwassenen regelmatig spel- en ontmoetingsactiviteiten voor kinderen en/of tieners.

Lees meer

Leren leren

Je kan als kind, jongere en ouder terecht bij een CLB met je vragen over leren en studeren.

Lees meer

Plaatsen om samen te studeren

Op een aantal plaatsen in Roeselare kunnen studenten tijdens blok- en examenperiodes samen studeren.

Lees meer

Informatie over leerproblemen

Sprankel vzw is de eerste stap naar juiste informatie rond leerproblemen.

Lees meer

Bijlessen voor schoolgaande kinderen en jongeren

In Roeselare zijn verschillende organisaties die je kind bijles kunnen geven.

Lees meer

Diploma secundair onderwijs halen

Er zijn verschillende mogelijkheden om je diploma secundair te halen.

Lees meer

Training weerbaarheid en sociale vaardigheden

Via leuke oefeningen, interactie en doe-opdrachten versterken lesgevers de sociale vaardigheden van kinderen en jongeren.

Lees meer

TEJO: therapeuten voor jongeren

Ben je tussen 10 en 20 jaar en zie je het even niet meer zitten? In het TEJO-huis mag je altijd komen vertellen waar je mee zit.

Lees meer

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

KOPP-groepen zijn praatgroepen voor kinderen en jongeren van ouders met psychische problemen.

Lees meer

Drugs: preventie en hulpverlening

Ontdek de 'Wegwijzer over drugs'

Lees meer

Vroeginterventie bij alcohol of andere drugs

’t Circuit wil jongeren laten nadenken over hun gebruik en hen leren er verantwoord mee om te gaan.

Lees meer

Ondersteuning bij problematisch gamen

Een laagdrempelige tool of kortdurend programma voor jongeren voor wie gamen een probleem wordt.

Lees meer

Lessen muziek, woord en dans

Je kan per schooljaar lessen muziek, woord en dans volgen in STAP (Stedelijke Academie voor Podiumkunsten).

Lees meer

Lessen tekenen, beeldhouwen, film, ...

Je kan per schooljaar kunstlessen volgen bij de SASK (Stedelijke Academie voor Schone Kunsten).

Lees meer

Informatie voor alle leeftijden

Deze informatie is voor ouders met kinderen van alle leeftijdsgroepen interessant.

Lees meer