Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

KOPP-groepen zijn praatgroepen voor kinderen en jongeren van ouders met psychische problemen.

Opgroeien met een ouder met een psychisch probleem of verslaving is voor het kind/de jongere soms moeilijk. Die psychische problemen kunnen heel uiteenlopend zijn en er is al dan niet een diagnose: depressie, verslaving, borderline, …

In kleine vaste KOPP-groepen kunnen de kinderen/jongeren

  • praten over ervaringen
  • samen leren omgaan met de psychische problemen of verslaving van hun ouders
  • steun en erkenning vinden bij elkaars gelijkaardige situatie

Jaarlijks zijn er 2 groepen van minimum 4 en maximum 10 kinderen of jongeren. Zij hebben 6 bijeenkomsten op woensdag van 14 u. tot 16 u.

  • In het voorjaar voor kinderen van 8 tot 13 jaar
  • In het najaar voor jongeren van 13 tot 16 jaar

Hoe kan je inschrijven voor de KOPP-groepen?

Aanmelden en inschrijven kan enkel via een professionele verwijzer​ (huisarts, leerlingenbegeleider, CLB-medewerker, …)

Hoeveel kost de praatgroep?

€ 11 per sessie

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo

Jules Lagaelaan 21, 8800 Roeselare

051 25 99 30

preventieTAD@cgglargo.be