Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

KOPP-groepen zijn praatgroepen voor kinderen en jongeren van ouders met psychische problemen.

Opgroeien met een ouder met een psychisch probleem of verslaving is voor het kind/de jongere soms moeilijk. Die psychische problemen kunnen heel uiteenlopend zijn en er is al dan niet een diagnose: depressie, verslaving, borderline, …

In kleine vaste KOPP-groepen kunnen de kinderen/jongeren

  • praten over ervaringen
  • samen leren omgaan met de psychische problemen of verslaving van hun ouders
  • steun en erkenning vinden bij elkaars gelijkaardige situatie

Werkwijze

  • Start met een gezinsgesprek, waarin de problemen van de ouder(s) worden verkend
  • 6 groepssessies met minimum 4 en maximum 10 kinderen of jongeren. De sessies gaan telkens door op woensdag van 14 tot 16 u.
    Tijdens de tweede groepssessie komt een psychiater langs om informatie te geven. Ook de ouders zijn op dit moment uitgenodigd voor een informatiesessie (maar niet samen met de kinderen/jongeren).
  • Einde met een gezinsgesprek

Er is een reeks in het voorjaar voor kinderen van 8 tot 13 jaar en een reeks in het najaar voor jongeren van 13 tot 16 jaar.

Hoe kan je inschrijven voor de KOPP-groepen?

Aanmelden en inschrijven kan enkel via een professionele verwijzer​ (huisarts, leerlingenbegeleider, CLB-medewerker, …)

Hoeveel kost de praatgroep?

€ 25 voor de hele reeks (2 gezinsgesprekken, 6 groepssessies, 1 oudersessie).

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo

Jules Lagaelaan 21, 8800 Roeselare

051 25 99 30

preventieTAD@cgglargo.be