Gezondheid

Zwangerschapsyoga

Er is aandacht voor het lichaam dat verandert, de baby in de buik en eventuele kwaaltjes.

Lees meer

Pre- en postnatale oefeningen

Je kan met deze oefeningen beginnen tijdens de zwangerschap (vanaf 26 weken).

Lees meer

Prenatale huisbezoeken

Je krijgt informatie en advies over je zwangerschap en bevallen. Zo kan je rustig naar je bevalling toeleven.

Lees meer

Postnatale huisbezoeken

Tijdens de eerste maanden na de geboorte krijg je huisbezoeken van vroedvrouwen of verpleegkundigen.

Lees meer

Gratis oog- en gehoortest

Bij Kind & Gezin krijgt je baby of peuter een gratis oog- en gehoortest.

Lees meer

Gratis preventief onderzoek voor baby en peuter

Tijdens consultaties bij Kind & Gezin wordt je baby of peuter (0-3 jaar) gratis preventief onderzocht.

Lees meer

Gratis preventief onderzoek voor kleuters

Als je kleuter in de eerste kleuterklas zit, nodigt het CLB je uit voor een gratis contactmoment.

Lees meer

Vaccinaties

Er is een basisvaccinatieschema met aanbevolen vaccinaties. Kind & Gezin en het CLB volgen dat basisvaccinatieschema.

Lees meer

Een ziek kind

Volg je kind goed op als het ziek is en maak tijdig een afspraak bij een arts als je kind niet snel beter wordt.

Lees meer

Thuisoppas voor een ziek kind

De thuisoppas komt overdag als een kind ziek is en de ouders werken, solliciteren, opleiding volgen, ...

Lees meer

Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid

Waar kan je terecht met vragen en zorgen over ontwikkeling en gezondheid van kinderen en jongeren?

Lees meer

Geestelijke gezondheid van schoolgaande kinderen

Heb je een vraag over psychische gezondheid, dan onderzoekt het CLB wat de mogelijkheden voor je zijn.

Lees meer

Ondersteuning bij ernstige ziekte of verlies

In Het Vlinderhuis kunnen kinderen gratis terecht voor ondersteuning bij ernstige ziekte of overlijden van een familielid.

Lees meer

Eerstelijnspsycholoog voor kinderen en jongeren

De eerstelijnspsycholoog is er om psychologische problemen vroeg op te sporen, te verhelpen en te voorkomen dat ze erger worden.

Lees meer

Training weerbaarheid en sociale vaardigheden

Via leuke oefeningen, interactie en doe-opdrachten versterken lesgevers de sociale vaardigheden van kinderen en jongeren.

Lees meer

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

KOPP-groepen zijn praatgroepen voor kinderen en jongeren van ouders met psychische problemen.

Lees meer

Ondersteuning bij problematisch gamen

Een laagdrempelige tool of kortdurend programma voor jongeren voor wie gamen een probleem wordt.

Lees meer

TEJO: therapeuten voor jongeren

Ben je tussen 10 en 20 jaar en zie je het even niet meer zitten? In het TEJO-huis mag je altijd komen vertellen waar je mee zit.

Lees meer

Vroeginterventie bij alcohol of andere drugs

’t Circuit wil jongeren laten nadenken over hun gebruik en hen leren er verantwoord mee om te gaan.

Lees meer

Drugs: preventie en hulpverlening

Ontdek de 'Wegwijzer over drugs'

Lees meer

(Cyber)pesten

Voor ouders die met pesten te maken krijgen.

Lees meer