Postnatale huisbezoeken

Tijdens de eerste maanden na de geboorte krijg je huisbezoeken van vroedvrouwen of verpleegkundigen.

Zij geven je graag ondersteuning

  • bij de zorg voor jezelf: je voelt je onzeker, ziek, down, …
  • bij de zorg van je baby(‘s): borstvoeding, slapen, verzorgen, ...

Huisbezoek door een vroedvrouw

De vroedvrouw die je tijdens je zwangerschap begeleidde, kan ook na de bevalling langskomen.

Als er geen vroedvrouw langskwam tijdens je zwangerschap, kan je tijdens je verblijf in de materniteit afspreken dat er een vroedvrouw op huisbezoek komt.

Huisbezoek door Kind & Gezin

Enkele dagen na je bevalling belt een medewerker van Kind & Gezin je op om een afspraak te maken voor een eerste huisbezoek, als je dit wenst. Je krijgt een kindboekje waar je belangrijke gegevens en vragen in kan noteren. Je neemt dit nadien mee naar de consultaties van Kind en Gezin en naar je arts.

Wie kan postnatale huisbezoeken krijgen?

Dit is voor iedereen. Na elke bevalling kan je een beroep doen op postnatale begeleiding.

Als je snel na je bevalling naar huis gaat, komt de vroedvrouw of regioverpleegkundige de eerste dagen regelmatig langs.

AZ Delta Materniteit
vroedvrouwen

Gasthuisstraat 8
8800 Roeselare

051 23 61 71

afd.kraam@azdelta.be

De Wieg infopunt over vroedvrouwen

Leenstraat 31
8800 Roeselare

0479 95 17 90

info@dewieg.be

Kind & Gezin

078 15 01 00

info@kindengezin.be