Vroeginterventie bij alcohol of andere drugs

’t Circuit wil jongeren laten nadenken over hun gebruik en hen leren er verantwoord mee om te gaan.

’t Circuit is een gratis vroeginterventieproject voor jongeren die experimenteren met alcohol en andere drugs. Het is belangrijk dat ook ouders betrokken worden via een infoavond voor ouders en via gesprekken.

Het programma bestaat uit:

  • Vorming in groep (5 sessies)
  • Intake- en afrondend gesprek met jongeren en hun ouder(s)
  • Informatieavond voor ouders (info over producten, verslavingsproces en aanbod voor jongeren)

In het groepsaanbod gaan we met de jongeren aan de slag via informatieoverdracht, ervaringsleren en actieve vorming. Er wordt gewerkt rond verschillende thema’s:

  • effecten en risico’s van druggebruik
  • druggebruik en adolescentie
  • inzicht in eigen gebruikspatroon
  • eigen mening over gebruik en inzicht in eigen sterktes

Jongeren zijn niet verplicht om te stoppen met hun gebruik. Er wordt hen voldoende materiaal aangeboden zodat ze zelf kunnen beslissen.

Voor wie is 't Circuit?

Jongeren uit de middelbare school die experimenteren met alcohol en/of andere drugs. Doorverwijzers kunnen ook jongeren aanmelden:

  • waarbij er enkel een vermoeden van gebruik is
  • die (nog) geen probleembesef hebben
  • die (nog) niet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het programma.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Largo

Jules Lagaelaan 21, 8800 Roeselare

051 25 99 30

preventieTAD@cgglargo.be