Ondersteuning bij problematisch gamen

Een laagdrempelige tool of kortdurend programma voor jongeren voor wie gamen een probleem wordt.

De omgeving van de jongere (ouders, leerkrachten, vrienden, …) maakt zich zorgen en weet niet goed hoe ze hier mee moet omgaan. Zij kunnen een jongere aanmelden voor het programma 'Groep Gamen', of de jongere kan zich zelf aanmelden.

Groep Gamen

  • Elke jongere komt eerst op een intakegesprek ('s avonds) om te kijken of het groepsprogramma de jongere kan helpen.
  • Tijdens 5 bijeenkomsten bespreken we met de jongeren in groep hun gamegedrag en de impact van gamen op hun sociaal leven, andere hobby’s, toekomst, … De groepsbijeenkomsten gaan door in TRAX Roeselare op woensdagnamiddag.
  • Via een gesprek (na het groepsprogramma) en een ouderavond ondersteunen we ook de ouders van de jongeren en leren we hen omgaan met het gamegedrag van hun jongere(n).

Je kan jongeren aanmelden via het nummer 051 25 99 30.

Game(L)over

Game(L)over is een online tool, gericht op jongeren die riskant of beginnend problematisch gamen, én hun ouders.

De tool laat jongeren stilstaan bij de plaats die gamen in zijn/haar leven inneemt en geeft tips aan ouders over hoe ze met het gamegedrag van hun kind aan de slag kunnen gaan.

Op www.gamelover.be maak je de keuze tussen de gamerzone of de ouderzone.

CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) Largo

Jules Lagaelaan 21, 8800 Roeselare

051 25 99 30

preventieTAD@cgglargo.be