Eerstelijnspsycholoog voor kinderen en jongeren

De eerstelijnspsycholoog is er om psychologische problemen vroeg op te sporen, te verhelpen en te voorkomen dat ze erger worden.

  • gratis kortdurende zorg of therapie (4-8 gesprekken)
  • aan kinderen of jongeren (0-18 jaar)
  • met niet-complexe psychische problemen

Kinderen die een andere vorm van hulp nodig hebben, kan de eerstelijnspsycholoog eventueel doorverwijzen naar een andere organisatie.

Je kan niet bij de eerstelijnspsycholoog terecht als je problemen erg complex zijn (reeds psychiatrische diagnose, chronische problematiek, trauma, …) of in een crisissituatie.

Hoe gaat de eerstelijnspsycholoog te werk?

Er wordt oplossingsgericht gewerkt. Het kind of de jongeren (en zijn/haar ouders) leert beter omgaan met de moeilijkheden en problemen waarmee ze te maken kregen/krijgen.

Eerstelijnspsychologen helpen:

  • je vraag/probleem te verduidelijken
  • je probleem op te lossen via kortdurende therapie
  • tijdens de wachttijd naar meer gespecialiseerde hulp

Hoe kan je je aanmelden bij een eerstelijnspsycholoog?

Je kan je aanmelden:

  • telefonisch op maandag of vrijdag tussen 9 u. en 12 u., op dinsdag of donderdag tussen 9 u. en 12 u. en tussen 13 u. en 16 u. via 057 37 00 00
  • per e-mail: karen.lefevere@1gezin1planaanzet.be

De wachttijd is beperkt. Binnen de 30 dagen na het eerste contact wordt een eerste gesprek gepland.

1 Gezin, 1 Plan AanZet

karen.lefevere@1gezin1planaanzet.be

057 37 00 00