Leren leren

Je kan als kind, jongere en ouder terecht bij een CLB met je vragen over leren en studeren.

Je kan vragen hebben over:

  • leerontwikkeling (lezen, schrijven, rekenen)
  • taal en spraak
  • werkhouding
  • intelligentie

Heb je een zorg over leren en studeren, dan onderzoekt het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) wat de mogelijkheden voor je zijn door:

  • gesprekken met jou en/of je ouders
  • doorverwijzing naar gepaste hulpverlening

Neem voor meer informatie contact op met het CLB verbonden aan je school. Er zijn geen wachttijden. Een afspraak wordt gepland binnen de 14 dagen na een 1ste contact.

Vrij CLB Trikant

Kattenstraat 65
8800 Roeselare

051 25 97 00

info@clbtrikant.be

CLB GO! Mandel en Leie

Hugo Verrieststraat 44
8800 Roeselare

056 22 56 61

info@clbmandelenleie.be