Studietoelage hoger onderwijs

Een studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap om de studiekosten in het hoger onderwijs te helpen dragen.

Voor wie is de studietoelage?

  • Voor studenten hoger onderwijs die aan de voorwaarden (nationaliteit, inkomen, gezinssituatie, opleiding) voldoen.
  • Pleeggasten komen in aanmerking, ongeacht het inkomen van de pleegouders en ongeacht hun nationaliteit.

Hoe kan je de studietoelage krijgen?

Studenten uit hbo5-verpleegkunde moeten GEEN aanvraag doen. Zij krijgen automatisch de schooltoeslag via het Groeipakket (vernieuwde kinderbijslag uitbetaald).

Een aanvraag kan je indienen vanaf 1 augustus tot ten laatste 1 juni.

  1. Je doet een aanvraag via het digitaal loket of met een aanvraagformulier op papier.
  2. Je moet je veilig aanmelden (bv. met identiteitskaart en kaartlezer, Itsme-app, …) en je hebt het bankrekeningnummer van de student nodig.

Als je al een toelage ontving, dan start de afdeling studietoelagen zelf je dossier op. Je krijgt een vooraf ingevuld formulier waarmee je je gegevens moet bevestigen.

Hoeveel geld kan je krijgen?

  • Het bedrag van de studietoelage hangt af van de verblijfplaats van de student, het gezinsinkomen, het gezin, het studietraject en het studietoelagekrediet.
  • Vanuit het Groeipakket krijgt iedereen die een studietoelage krijgt een extra jaarlijks bedrag van 50 euro. Deze toeslag wordt samen met de studietoelage uitbetaald.

Als je in aanmerking komt voor een studietoelage, betaal je ook minder inschrijvingsgeld aan je hogeschool of universiteit.