Informatie over leerproblemen

Sprankel vzw is de eerste stap naar juiste informatie rond leerproblemen.

Wat is Sprankel vzw?

Ervaring uitwisselen: Sprankel vzw biedt de ouders een platform aan waar ze hun ervaringen met anderen kunnen delen. Dit via de website, sociale media en tijdens gespreksavonden.

Informeren: Sprankel vzw informeert de ouders op een eerlijke, correcte en verstaanbare manier over wat er precies aan de hand is met hun kind. Ze willen ouders helpen begrijpen wat een leerprobleem is. Ouders en professionals worden geïnformeerd via de website, de nieuwsbrief, sociale media en via lezingen. Sprankel vzw doet geen onderzoek of diagnostisering!

Sensibiliseren: Bekendmaking en bewustwording aanbrengen bij een breed publiek via verschillende formats.

Voor wie is Sprankel vzw?

Ouders en begeleiders van normaalbegaafde kinderen en jongeren (IQ > 80). Vooral gericht op kinderen en jongeren met:

  • Een specifiek probleem rond lezen en spellen
  • Een specifiek probleem rond rekenen
  • Concentratieproblemen
  • Algemene leerproblemen

Sprankel vzw
West-Vlaanderen

info@sprankel.be