Informatie over kinderrechten

Kinderrechten gelden voor alle minderjarigen: jongen of meisje, blank of zwart, rijk of arm.

In 1989 keurde de Verenigde Naties (VN) het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind goed. Het 'kinderrechtenverdrag' dus. In dat Verdrag beloven de overheden van alle landen dat ze kinderrechten zullen respecteren en toepassen.

Voorbeelden van kinderrechten:

  • recht op anders zijn
  • recht op bescherming
  • recht op een naam, nationaliteit en identiteit
  • recht op gezondheidszorg
  • recht op informatie en onderwijs
  • recht op ontspanning en vrije tijd
  • recht op privacy
  • recht op wonen, voeding en kleding
  • recht op een eigen mening
  • recht op zorg, opvoeding en familie

tZitemzo

Met vragen over kinderrechten kan je terecht bij tZitemzo. Zij zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen (ouders, leerkrachten en professionelen).

Infopunt Huis van het Kind Roeselare

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 59 00

huisvanhetkind@roeselare.be