Het Groeipakket

Het groeipakket bevat alle Vlaamse financiële tegemoetkomingen of bijdragen voor elk kind in elk gezin.

Wat is het Groeipakket?

Het Groeipakket voorziet voor elk kind:

Het Groeipakket voorziet toeslagen als extra ondersteuning en om participatie te stimuleren:

De toeslagen zijn op maat van je gezin. Het bedrag dat je krijgt, hangt af van jouw specifieke situatie.

Voor wie is het Groeipakket?

Voor elk kind dat een wettige woonplaats (domicilie) heeft in Vlaanderen.

Hoe kan ik het Groeipakket krijgen?

Je moet eerst een aanvraag indienen. Daarna verloopt alles automatisch, voor dit kind en eventuele volgende kinderen. Je kan in het infopunt Huis van het Kind of in het Welzijnshuis hulp krijgen bij jouw aanvraag.

De uitbetaling van het Groeipakket gebeurt door 5 uitbetalers:

Ouders kiezen zelf de uitbetaler bij wie ze willen aansluiten.

Infopunt Huis van het Kind

Gasthuisstraat 10, Roeselare
huisvanhetkind@roeselare.be
051 80 59 00

Welzijnshuis

Gasthuisstraat 10, Roeselare
welzijnshuis@roeselare.be
051 80 59 00