Training rond moeilijk gedrag

Het trainingsprogramma STOP 4-7 richt zich tot kinderen van 4 tot en met 7 jaar die moeilijk gedrag stellen thuis en/of op school.

Tijdens de training werken we met het kind, de ouders en de leerkracht(en). We leggen de nadruk op het aanleren en versterken van gewenst gedrag.

Hoe ziet het programma er uit?

  • Gedurende een periode van 10 weken komen de kinderen 1 dag per week samen met 10 andere kinderen. We werken in groep aan het verbeteren van de sociale vaardigheden van de kinderen.
  • Tijdens die periode zijn er ook 10 oudertrainingen van telkens 2 uur waarin de ouders samen zitten rond verschillende opvoedingsthema’s en de concrete aanpak van het moeilijk gedrag.
  • De leerkrachten komen tijdens 3 trainingsmomenten samen om te werken rond de aanpak van de kinderen.

Naast de trainingsmomenten zijn er ook huis- en schoolbezoeken om de nieuwe aanpak in het gezin en in de school te ondersteunen.

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Don Bosco
Afdeling De Fakkel

Mandellaan 204
8800 Roeselare

051 43 75 77

Stop4-7@ckgdonbosco.be