De Leeskriebel: voorlezen aan huis

Vrijwilligers komen gratis bij kleuters thuis voorlezen.

Wat is De Leeskriebel?

De vrijwilliger neemt een ‘Leeskriebeltas’ mee. De ouders kunnen samen met hun kinderen telkens na het voorlezen spelletjes uit de tas spelen. We willen de ouders zo stimuleren om zelf voor te lezen.

Voor wie is De Leeskriebel

Voor gezinnen met kleuters

  • die het met taal moeilijker hebben
  • van wie de thuistaal niet Nederlands is.

Wanneer komt De Leeskriebel langs?

Er is een startmoment in het voorjaar én in het najaar.

Er zijn 7 voorleesmomenten:

  • 1 keer per week
  • op een vast moment dat je afspreekt met de vrijwilliger

Hoe kan je De Leeskriebel aanvragen?

De zorgcoördinator van de school spreekt de gezinnen vooraf aan. Na een huisbezoek wordt bepaald of het gezin al dan niet in aanmerking komt.

Infopunt Huis van het Kind

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 59 00

huisvanhetkind@roeselare.be