Groep Gamen

Een kortdurend programma voor jongeren voor wie gamen een probleem wordt.

De omgeving van de jongere (ouders, leerkrachten, vrienden, …) maakt zich zorgen en weet niet goed hoe ze hier mee moet omgaan. Zij kunnen een jongere aanmelden voor het programma 'Groep Gamen', of de jongere kan zich zelf aanmelden.

Hoe werkt het programma?

  • Elke jongere komt eerst op een intakegesprek ('s avonds) om te kijken of het groepsprogramma de jongere kan helpen.
  • Tijdens 5 bijeenkomsten bespreken we met de jongeren in groep hun gamegedrag en de impact van gamen op hun sociaal leven, andere hobby’s, toekomst, …

Via een gesprek (na het groepsprogramma) en een ouderavond ondersteunen we ook de ouders van de jongeren en leren we hen omgaan met het gamegedrag van hun jongere(n).

Hoe kan je deelnemen aan Groep Gamen?

Je kan jongeren aanmelden via het nummer 051 25 99 30.

De groepsbijeenkomsten gaan door in TRAX Roeselare op woensdagnamiddag.

CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) Largo

Jules Lagaelaan 21, 8800 Roeselare

051 25 99 30

preventieTAD@cgglargo.be