Hulp bij achterstallig onderhoudsgeld

Voor wie geen onderhoudsgeld meer krijgt maar daar wel recht op heeft.

Wat is DAVO?

DAVO is de Dienst voor AlimentatieVOrderingen. Deze dienst int achterstallig onderhoudsgeld bij de onderhoudsplichtige ouder.

  • als deze 2 keer niet of niet volledig betaalt aan de onderhoudsgerechtigde (= de ouders die het onderhoudsgeld moeten krijgen)
  • in een periode van 12 maanden.

Als de onderhoudsplichtige ouder niet vrijwillig betaalt, legt DAVO beslag op zijn/haar inkomen. DAVO kan voor onderhoudsgerechtigden met een laag inkomen ook voorschotten geven op toekomstige onbetaalde onderhoudsbijdragen voor kinderen.

Wie kan terecht bij DAVO?

Onderhoudsgerechtigde ouders (= de ouders die het onderhoudsgeld moeten krijgen) die

  • in België wonen
  • een vonnis of authentieke akte met daarin het exacte bedrag van het onderhoudsgeld hebben

Hoe kan je beroep doen op DAVO?

  1. Je vult het online aanvraagformulier in.
  2. Je bezorgt het ingevulde formulier in het DAVO-kantoor in jouw buurt.

Hoeveel kost DAVO?

  • De dienstverlening is gratis voor de onderhoudsgerechtigde ouders.
  • De onderhoudsplichtigen betalen werkingskosten aan DAVO.

DAVO-kantoor Brugge

Koning Albert I-laan 1-5 bus 3, Brugge
davo.intake.brugge@minfin.fed.be
02 577 32 40

Welzijnshuis

Gasthuisstraat 10, Roeselare
welzijnshuis@roeselare.be
051 80 59 00