Opvang van kind dat extra zorg nodig heeft

Opvang van deze kinderen kan binnen het bestaande, reguliere aanbod of binnen een specifiek aanbod.

Sommige kinderen hebben meer specifieke zorg nodig door:

 • medische problemen
 • psychosociale problemen
 • een beperking.

Erkende kinderopvang voor baby's en peuters

Een aantal kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters hebben een specifieke erkenning voor de opvang van kinderen die extra zorg nodig hebben.

 • KIDZ Roeselare 0-3 jaar heeft in hun kinderdagverblijf 12 plaatsen voor kinderen die extra zorg nodig hebben (op een totaal van 62 plaatsen).
 • Gezinsopvang onder i-mens kinddiensten vangt kinderen op met een specifieke zorgbehoefte.

Opvang voor schoolgaande kinderen

Schoolgaande kinderen met een beperking (5 tot 14 jaar) kunnen terecht bij :

 • de vakantiewerking Babbeloe van VOC Opstap vzw (een aantal weken in de schoolvakanties)
 • binnen het reguliere aanbod. Bespreek dit met de verantwoordelijke van het kinderopvanginitiatief van je keuze.

Kostprijs van deze opvang

 • Ofwel betaal je een prijs volgens je inkomen.
  Als je opvang met inkomenstarief wil voor je kind, dan heb je een attest inkomenstarief nodig. Dit attest kan je aanvragen op mijn.kindengezin.be.
 • Ofwel betaal je een vaste prijs. De prijs is voor iedereen gelijk.
 • Er is ook een verminderd of sociaal tarief voor gezinnen met financiële moeilijkheden.

Thuisoppas

Moet je een boodschap doen, op adem komen, ergens naartoe? Tijdens jouw afwezigheid bieden deskundige vrijwilligers ook thuisoppas aan voor kinderen met een beperking. De oppas kan overdag, 's avonds, 's nachts in de week of in het weekend.

Vraag de thuisoppas aan

 • bij je eigen mutualiteit
 • via de online gemeenschap Babysits

De thuisoppas kost meestal € 5 of € 6 per begonnen uur.

Een inclusiecoach kan je helpen bij je vragen, zorgen en zoektocht!

Het Centrum Inclusieve Kinderopvang (= CIK) is het aanspreekpunt rond inclusieve kinderopvang voor de zorgregio Roeselare.

Een inclusiecoach is 'r voor alle ouders, opvanginitiatieven en zorgverleners van kinderen tot en met 12 jaar die vragen hebben rond inclusieve kinderopvang.

De ondersteuning is gratis.

Vragen of zorgen?

Infopunt Huis van het Kind

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 59 00

huisvanhetkind@roeselare.be

KIDZ 0-3

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 53 00

info@kidz.be

Centrum Inclusieve opvang

Koolskampstraat 26a
8830 Hooglede/Gits

0473 83 00 85 (inclusiecoach)

Website centrum inclusieve opvang

Kinderopvangwijzer Roeselare

Vind kinderopvang in Roeselare