Samen bewegen met je jonge kind

Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouders en jonge kinderen om samen te bewegen.

Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals peuterbewegen, yoga, bewegingsschool, ...
Je kan in een groep met andere ouders een les of lessenreeks volgen.

Wat zijn de voordelen?

  • de motorische ontwikkeling van je kind wordt gestimuleerd
  • je kind leert zich ontspannen
  • je kind wordt zich bewust van het eigen lichaam

Wat is de kostprijs?

De kostprijs is afhankelijk van de aanbieder:

Je hoeft geen lid te zijn om een workshop of lessenreeks te volgen bij een bepaalde mutualiteit. Leden betalen minder dan niet-leden.

Samen met je kind bewegen?

Neem een kijkje op de website van de bewegingsschool Roeselare