Sociale rechten en plichten bij geboorte

Na de geboorte van een kind krijg je een aantal sociale rechten en plichten als ouder.

Rechten voor werknemers

 • bescherming tegen ontslag
 • moederschapsrust
 • borstvoedingspauzes tijdens het werk
 • geboorte- en ouderschapsverlof
 • ...

Financiële voordelen

 • geboortepremie
 • kinderbijslag
 • borstvoedingspremie
 • tussenkomst in bevallingskosten
 • ...

Plichten

 • Aangifte van de geboorte
 • Naamgeving van je kind
 • Erkenning van het kind bij niet-gehuwden
 • ...

Wil je meer weten?

Je kan hiervoor terecht bij je mutualiteit of in het Welzijnshuis. Of bezoek de website van Kind & Gezin.

Welzijnshuis Roeselare

Gasthuisstraat 10, Roeselare
welzijnshuis@roeselare.be
051 80 59 00