Toelage voor kind met handicap of verlengd minderjarige

Een toelage voor wie thuis zorgt voor een kind met een handicap of een verlengd minderjarige.

De kinderen met een handicap of verlengd minderjarigen mogen in het jaar van de aanvraag geen 22 jaar worden.

Wie kan de sociaal-pedagogische toelage krijgen?

 • Een ouder of een ander familielid waarbij het kind of de verlengd minderjarige gedomicilieerd is.
 • Pleegouder
 • Voogd in geval van plaatsing door een gerechtelijke instantie.
 • De voorziening waar het kind of de verlengd minderjarige verblijft.

Hoe kan je de toelage krijgen?

Je vindt het reglement en aanvraagformulier op de Welzijnswijzer.

 • Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan het Welzijnshuis (via post of e-mail).
 • Ga langs in het Welzijnshuis voor hulp bij de aanvraag.
  Je brengt mee:
  • een klever van de mutualiteit van de aanvrager en van het kind/verlengd minderjarige
  • bewijs van handicap
  • bewijs van pleegouder of voogd

Hoeveel bedraagt de toelage?

 • € 125 voor kinderen of verlengd minderjarigen die permanent thuis verzorgd worden.
 • € 75 voor kinderen die naar school of een dagopvang gaan.
 • € 75 voor personen die verlengd minderjarig zijn en naar een dagcentrum gaan of verblijven in een voorziening maar wekelijks naar huis komen.

Het bedrag wordt op een vast moment tijdens het jaar uitbetaald.

Heb je ook recht op de mantelzorgpremie, dan moet je kiezen tussen de mantelzorgpremie en deze sociaal-pedagogische toelage.

Welzijnshuis

Gasthuisstraat 10, Roeselare
welzijnshuis@roeselare.be
051 80 59 00