Vakantietoelage bij ziekte of handicap

Een stadstoelage als tegemoetkoming in de kosten van een begeleide reis voor chronisch zieken en/of personen met een handicap.

Voorwaarden voor de reis

  • minstens 4 overnachtingen
  • begeleiding door een erkende vereniging of organisatie voor chronisch zieken/personen met een handicap

Wie kan de toelage krijgen?

  • chronisch zieken en personen met een handicap (ongeschiktheid van minstens 66% of 9 punten bij FOD Sociale Zekerheid.)
  • die in Roeselare wonen

Hoe kan je de toelage krijgen?

Je vult het aanvraagformulier volledig in en bezorgt het aan het Welzijnshuis per post of e-mail.

Je kan langsgaan in het Welzijnshuis om je aanvraag te doen. Je brengt dan mee:

  • Identiteitskaart
  • Erkenning FOD Sociale Zekerheid van 12 punten
  • Bewijsstuk van deelname van de begeleidende organisatie
  • Klevertje van het ziekenfonds

Welzijnshuis

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 59 00

welzijnshuis@roeselare.be

Meer informatie?

Bezoek de welzijnswijzer