Vakantietoelage bij ziekte of handicap

Een stadstoelage als tegemoetkoming in de kosten van een begeleide reis voor chronisch zieken en/of personen met een handicap.

Voorwaarden voor de reis

  • minstens 4 overnachtingen
  • begeleiding door een erkende vereniging of organisatie voor chronisch zieken/personen met een handicap

Wie kan de toelage krijgen?

  • chronisch zieken en personen met een handicap (ongeschiktheid van minstens 66% of 9 punten bij FOD Sociale Zekerheid.)
  • die in Roeselare wonen

Hoe kan je de toelage krijgen?

Je vult het aanvraagformulier volledig in en bezorgt het aan het Welzijnshuis per post of e-mail.

Je kan langsgaan in het Welzijnshuis voor hulp bij je aanvraag. Je brengt dan mee:

  • bewijs van handicap (erkenning FOD, attest 66% van het ziekenfonds of ingevuld attest door een arts)
  • bewijsstuk van deelname van de begeleidende organisatie

Welzijnshuis

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 59 00

welzijnshuis@roeselare.be

Meer informatie?

Bezoek de welzijnswijzer