Wiebelatelier - Spelend Nederlands leren

Wiebelatelier - Spelend Nederlands leren

Door samen te spelen stimuleren we (anderstalige) kinderen om Nederlands te spreken.

Wat is het Wiebelatelier?

Het Wiebelatelier zijn gratis spelnamiddagen met activiteiten die de taalvaardigheid van schoolgaande kinderen vergroten. Ouders kunnen ondertussen andere ouders ontmoeten.

Regelmatig organiseren we ook activiteiten voor de kinderen samen met hun ouders: kooknamiddag, knutselen, een uitstap, …

Voor wie is het Wiebelatelier?

  • Kinderen vanaf het 1ste kleuter tot en met het 6de leerjaar.
  • Hun ouders

Wanneer gaat het Wiebelatelier door?

Tweewekelijks op woensdag van 14 u. tot 16 u. Er is onthaal vanaf 13.30 u.

Er is geen Wiebelatelier tijdens de schoolvakanties.

Infopunt Huis van het Kind

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 59 00

huisvanhetkind@roeselare.be

Vrijetijdspunt

Polenplein 15
8800 Roeselare

051 26 24 00

vrijetijd@roeselare.be