Zoeken

130 resultaten gevonden

Thuisbegeleiding voor gezinnen

/thuisbegeleiding-voor-gezinnen

Gratis begeleiding aan huis voor gezinnen met vragen of problemen bij het opvoeden van de kinderen.

Begeleidingstraject voor kleuters

/begeleidingstraject-voor-kleuters

Tip-Toe biedt begeleiding aan kleuters uit de eerste en tweede kleuterklas met een mix van problemen.

Opvang van een baby of peuter

/opvang-van-een-baby-of-peuter

Professionele begeleiders zorgen overdag voor je baby of peuter tot hij/zij naar de kleuterschool gaat.

Postnatale huisbezoeken

/postnatale-huisbezoeken

Tijdens de eerste maanden na de geboorte krijg je huisbezoeken van vroedvrouwen of verpleegkundigen.

Gratis preventief onderzoek voor kleuters

/gratis-preventief-onderzoek-voor-kleuters

Als je kleuter in de eerste kleuterklas zit, nodigt het CLB je uit voor een gratis contactmoment.

Oudertraining rond ADHD

/oudertraining-rond-adhd

Een vorming voor ouders van een kind (6-12) met (een vermoeden van) ADHD.

Huiswerkklas voor anderstalige kinderen

/huiswerkklas-voor-anderstalige-kinderen

Anderstalige leerlingen uit het basisonderwijs die het moeilijk hebben om hun huiswerk te maken, krijgen begeleiding.

Vakantietoelage bij ziekte of handicap

/vakantietoelage-bij-ziekte-of-handicap

Een stadstoelage als tegemoetkoming in de kosten van een begeleide reis voor chronisch zieken en/of personen met een handicap.

Vaccinaties

/vaccinaties

Er is een basisvaccinatieschema met aanbevolen vaccinaties. Kind & Gezin en het CLB volgen dat basisvaccinatieschema.

Vroeginterventie bij alcohol of andere drugs

/vroeginterventie-bij-alcohol-of-andere-drugs

’t Circuit wil jongeren laten nadenken over hun gebruik en hen leren er verantwoord mee om te gaan.